Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
57947

Danh bạ cơ quan chức năng Xã Trí Nang

TT

Họ và tên

Chức vụ hoặc
chức danh

Số điện thoại

 
 

1

Ngân Đức Hạnh

Bí thư Đảng ủy

01672043622

 

2

Hà Văn Tằm

Chủ tịch UBND

0986738576

 

3

Lê Thị Nguyệt

PCT HĐND

01635463518

 

4

Hà Văn Nghiêm

Phó Bí Thư Đảng Ủy

01699746489

 

5

Quách Thị Tấm

PCT UBND

0975917568

 

6

Ngân Thị Xuyến

CT MTTQ

0987576622

 

7

Lương Văn Hoàng

PCT UBND

0975790558

 

8

Ngân Văn Giáp

CT hội CCB

01659937797

 

9

Vi Thị Tuyển

Bí thư ĐTNCSHCM

0989993566

 

10

Hà Thị Vân

CT Hội phụ nữ

0974923387

 

11

Hà Văn Luật

CT Hội Nông Dân

01652858213

 

12

Hà Thanh Khơi

Trưởng CA xã

0978084479

 

13

Vi Văn Xá

CHT Ban CHQS xã

01648181277

 

14

Hà Văn Hoài

Tài chính-Kế toán

0979400900

 

15

Ngân Văn Hướng

Tài chính-Kế toán

0961166653

 

16

Lê Phi Hòa

Văn phòng - Thống kê

01663493169

 

17

Phạm Thị Dương

Văn phòng - Thống kê

0979662392

 

18

Phạm Thị Huyên

Văn phòng - Thống kê

0973444356

 

19

Hoàng Thị Hiền

Văn hóa - Thông tin

0974932809

 

20

Trịnh Thị Ngọc

Văn hóa - xã hội

0979914985

 

21

Hà Văn Điệp

Địa chính NLN-NTM

01684417955

 

22

Lê Phi Hân

Địa chính-Xây dựng

0979238479

 

23

Lò Ngọc Hưng

Tư pháp - Hộ tịch

0985903621

 

24

Nguyễn Thị Liễu

Văn phòng - Thống kê

0986067407

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC