Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
57947
 DANH BẠ SĐT CƠ QUAN UBND XÃ TRÍ NANG ( Năm 2022)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

Ông

Hà Văn Tằm

BT Đảng ủy xã

0986738576

2

Ông

Trịnh Đức Hùng

CT UBND xã

0982874485

3

Vi Thị Tuyển

PBT Đảng ủy

0989993566

4

Ông

Hà Văn Nghiêm

PCT HĐND xã

0968085939

5

Ông

Vi Văn Thu

PCT UBND xã

0982021111

6

Ông

Lê Phi Hòa

PCT UBND xã

0363493169

7

Hà Thị Thoại

CT MTTQ xã

0965976366

8

Ông

Vi Xuân Hùng

CT Hội ND

0962501286

9

Ông

Ngân Văn Giáp

CT CCB xã

0359937797

10

Hà Thị Vân

CT Hội PN

0981904678

11

Ông

Hà Văn Tuân

BT Đoàn TN

0869662978

12

Hoàng Thị Hiền

VP UBND xã

0974932809

13

Ông

Thanh Khơi

VP UBND xã

0978084479

14

Ông

Lò Ngọc Hưng

Tư pháp -Hộ Tịch

0985903621

15

Ông

Hà Văn Điệp

Địa Chính

0978317700

16

Trịnh Thị Ngọc

Chính sách

0979914985

17

Ông

Triệu Hồng Lĩnh

Công An xã

0974004776

18

Ông

Lê Phi Hân

Địa Chính

0979283479

19

Ông

Vi Văn Tùng

Xã đội

0971865444

20

Ông

Phạm Thị Huyên

VP Đảng ủy

0973444356

21

Ông

Hà Văn Luật

VH- TT

0345561858

22

Ông

Hoàng Văn Tuyên

Tài chính - KT

0977884689

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC