Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
57947

Lễ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng và phát động hưởng ứng" Tuần lễ học tập suốt đời"

Ngày 02/10/2020 00:00:00

Sáng ngày 2 tháng 10, UBND xã Trí Nang tổ chức lễ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2020 - 2021 và phát động hưởng ứng " Tuần lễ học tập suốt đời"

nghiêm.jpg
Đồng chí Hà Văn Nghiêm, PCT HĐND xã Đánh trống khai giảng năm học 2020 - 2021

Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Thiết, Phó trưởng ban Tuyên Giáo huyện ủy Lang Chánh, đại diện các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường, trạm y tế đóng trên địa bàn xã và hơn 30 học viên.

thiet.jpg

Đồng chí Lê Thị Thiết, phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Lang Chánh phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng

Năm học 2019 - 2020, trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 26 lớp với tổng số 1786 lượt người tham gia, trong đó giáo dục thời sự pháp luật 4 lớp với 410 lượt người tham gia, chuyển giao công nghệ 6 lớp với 270 lượt người tham gia, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 7 lớp với 350 lượt người tham gia, nâng cao chất lượng cuộc sống 14 lớp với 756 lượt người tham gia. Các lớp học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu " Cần gì học nấy" của nhân dân.

tc.jpg

Đại biểu dự khai giảng năm học 2020 - 2021

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong lao động sản xuất lao động, chất lượng sản phẩm và tiếp thu chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong năm học 2020 - 2021 xã Trí Nang dự kiến sẽ tổ chức 38 lớp gồm các nội dung về thời sự pháp luật, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống...

tan.jpg

Đồng chí Hà Văn Tấn PGĐ- TTHTCĐ phát biểu khai giảng năm học

Để hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề ra, UBND xã Trí Nang phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các thôn bản tăng cường công tác tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời...lựa chọn và ưu tiên tổ chức các lớp học phù hợp với nhu cầu của nhân dân, giúp người dân nắm được kiến thức, áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương.

Lễ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng và phát động hưởng ứng" Tuần lễ học tập suốt đời"

Đăng lúc: 02/10/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 2 tháng 10, UBND xã Trí Nang tổ chức lễ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2020 - 2021 và phát động hưởng ứng " Tuần lễ học tập suốt đời"

nghiêm.jpg
Đồng chí Hà Văn Nghiêm, PCT HĐND xã Đánh trống khai giảng năm học 2020 - 2021

Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Thiết, Phó trưởng ban Tuyên Giáo huyện ủy Lang Chánh, đại diện các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường, trạm y tế đóng trên địa bàn xã và hơn 30 học viên.

thiet.jpg

Đồng chí Lê Thị Thiết, phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Lang Chánh phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng

Năm học 2019 - 2020, trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 26 lớp với tổng số 1786 lượt người tham gia, trong đó giáo dục thời sự pháp luật 4 lớp với 410 lượt người tham gia, chuyển giao công nghệ 6 lớp với 270 lượt người tham gia, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 7 lớp với 350 lượt người tham gia, nâng cao chất lượng cuộc sống 14 lớp với 756 lượt người tham gia. Các lớp học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu " Cần gì học nấy" của nhân dân.

tc.jpg

Đại biểu dự khai giảng năm học 2020 - 2021

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong lao động sản xuất lao động, chất lượng sản phẩm và tiếp thu chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong năm học 2020 - 2021 xã Trí Nang dự kiến sẽ tổ chức 38 lớp gồm các nội dung về thời sự pháp luật, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống...

tan.jpg

Đồng chí Hà Văn Tấn PGĐ- TTHTCĐ phát biểu khai giảng năm học

Để hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề ra, UBND xã Trí Nang phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các thôn bản tăng cường công tác tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời...lựa chọn và ưu tiên tổ chức các lớp học phù hợp với nhu cầu của nhân dân, giúp người dân nắm được kiến thức, áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương.

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC