Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
57947

Triển khai kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2021 và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Ngày 24/09/2020 00:00:00

Triển khai kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2021 và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Triển khai kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2021 và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Sáng nay, ngày 24 tháng 9 năm 2020, tại UBND xã Trí Nang, đồng chí Hà Văn Hoài, PCT UBND xã Trí Nang chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2021 và chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020 cho đàn gia súc, gia cầm. Tham dự hội nghị có các đồng chí TTr Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các ngành, đoàn thể, KNV, trưởng thôn bản.

Theo báo cáo đánh giá của UBND xã năm 2020 là năm cuối của phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2016 - 2020, UBND xã đã chủ động xây dựng và triển khai phương án sản xuất cụ thể linh hoạt phù hợp với điều kiện của xã, đặc biệt xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, phát triển sản phẩm lợi thế, phát triển sản xuất theo hướng ATTP. Năm 2021 là năm đầu của kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể mục tiêu đề ra với tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 551,5ha, trong đó vụ đông 103,5 ha, vụ chiêm xuân 312 ha, vụ thu mùa 136 ha.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp, để hoàn thành kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2021 và kế hoach tiêm phòng đợt 2 năm 2020 cho đàn gia súc, gia cầm cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời vụ hợp lý, nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người dân, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất với quy mô lớn, tập trung gắn với xây dựng các chuỗi sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản.

Bên cạnh đó các đại biểu cũng đưa ra các biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm duy trì ổn định tổng đàn, tránh sảy ra dịch bệnh. Các đại biểu cũng khuyến cáo bắt buộc tiêm phòng 100% đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm và chỉ tiêm khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng.

Phát biểu kết luật hội nghị, đồng chí PCT UBND xã Hà Văn Hoài đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực trong công tác triển khai sản xuất trồng trọt năm 2020, trên cơ sở kết quả đã đạt đực đồng chí yêu cầu tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến từng thôn bản về phương thức sản xuất năm 2021, phải xác định đây là vụ chính trong năm cần tăng cường hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, cơ cấu giống, lịch thời vụ cho bà con để tập trung snr xuất trong khung kịch thời vụ tốt nhất.

Đối với công tác tiêm phòng, đồng chí nhấn mạnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng, có biện pháp xử lý các trường hợp không chấp hành theo thẩm quyền, Các thôn bản tổ chức họp dân, quán triệt kế hoạch tiêm phòng đợt 2, lịch tiêm, các bệnh phải tiêm bắt buộc và ký cam kết thực hiện, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc cầm để người chăn nuôi tích cực thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi có hiệu quả góp phần tăng năng xuất lao động, ổn định cuộc sống cho nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Hoàng Hiền VHTT

Triển khai kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2021 và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Đăng lúc: 24/09/2020 00:00:00 (GMT+7)

Triển khai kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2021 và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Triển khai kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2021 và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Sáng nay, ngày 24 tháng 9 năm 2020, tại UBND xã Trí Nang, đồng chí Hà Văn Hoài, PCT UBND xã Trí Nang chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2021 và chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020 cho đàn gia súc, gia cầm. Tham dự hội nghị có các đồng chí TTr Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các ngành, đoàn thể, KNV, trưởng thôn bản.

Theo báo cáo đánh giá của UBND xã năm 2020 là năm cuối của phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2016 - 2020, UBND xã đã chủ động xây dựng và triển khai phương án sản xuất cụ thể linh hoạt phù hợp với điều kiện của xã, đặc biệt xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, phát triển sản phẩm lợi thế, phát triển sản xuất theo hướng ATTP. Năm 2021 là năm đầu của kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể mục tiêu đề ra với tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 551,5ha, trong đó vụ đông 103,5 ha, vụ chiêm xuân 312 ha, vụ thu mùa 136 ha.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp, để hoàn thành kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2021 và kế hoach tiêm phòng đợt 2 năm 2020 cho đàn gia súc, gia cầm cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời vụ hợp lý, nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người dân, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất với quy mô lớn, tập trung gắn với xây dựng các chuỗi sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản.

Bên cạnh đó các đại biểu cũng đưa ra các biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm duy trì ổn định tổng đàn, tránh sảy ra dịch bệnh. Các đại biểu cũng khuyến cáo bắt buộc tiêm phòng 100% đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm và chỉ tiêm khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng.

Phát biểu kết luật hội nghị, đồng chí PCT UBND xã Hà Văn Hoài đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực trong công tác triển khai sản xuất trồng trọt năm 2020, trên cơ sở kết quả đã đạt đực đồng chí yêu cầu tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến từng thôn bản về phương thức sản xuất năm 2021, phải xác định đây là vụ chính trong năm cần tăng cường hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, cơ cấu giống, lịch thời vụ cho bà con để tập trung snr xuất trong khung kịch thời vụ tốt nhất.

Đối với công tác tiêm phòng, đồng chí nhấn mạnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng, có biện pháp xử lý các trường hợp không chấp hành theo thẩm quyền, Các thôn bản tổ chức họp dân, quán triệt kế hoạch tiêm phòng đợt 2, lịch tiêm, các bệnh phải tiêm bắt buộc và ký cam kết thực hiện, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc cầm để người chăn nuôi tích cực thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi có hiệu quả góp phần tăng năng xuất lao động, ổn định cuộc sống cho nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Hoàng Hiền VHTT

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC