Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
57947

Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Ngày 10/10/2023 00:00:00

Xã Trí Nang tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Xã Trí Nang tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Sáng nay, ngày 10 tháng 10 năm 2023, tại bản En xã Trí Nang, UBND xã Trí Nang đã tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Thông qua buổi lễ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững đất nước.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

X Thu.jpg

Đồng chí Vi Văn Thu, PCT UBND phụ trách xã phát biểu tại buổi lễ

Thoại.jpg

Đồng chí Hà Thị Thoại, CT UBMTTQ xã phát động hưởng hứng chiến dịch

Toàn canh 1.jpg

Toàn cảnh.jpg
Canh 2.jpg

cảnh 3.jpg
Cán bộ và nhân dân ra quân tổng dọn VSMT

Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Đăng lúc: 10/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Xã Trí Nang tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Xã Trí Nang tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Sáng nay, ngày 10 tháng 10 năm 2023, tại bản En xã Trí Nang, UBND xã Trí Nang đã tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Thông qua buổi lễ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững đất nước.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

X Thu.jpg

Đồng chí Vi Văn Thu, PCT UBND phụ trách xã phát biểu tại buổi lễ

Thoại.jpg

Đồng chí Hà Thị Thoại, CT UBMTTQ xã phát động hưởng hứng chiến dịch

Toàn canh 1.jpg

Toàn cảnh.jpg
Canh 2.jpg

cảnh 3.jpg
Cán bộ và nhân dân ra quân tổng dọn VSMT

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC