Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
57947

Tổng quan tình hình KTXH năm 2017

Ngày 03/01/2018 09:26:31

Tổng quan tình hình KTXH trong năm 2017

Trí Nang là xã 135 trong những năm qua Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong xã đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp để thực hiện kin h tế xã hội:

Về kinh tế tốc độ tăng trưởng đạt 10,06%

Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 10%

Thực hiện các chính sách đầu tư trên địa bàn đạt theo kế hoạch

Thu nhập bình quân đầu người trên 13 triệu(trong năm 2017)

Thực hiện xây dựng nông thôn mới tích cực ở tất cả các thôn bản

Quốc phòng an ninh được giữ vững

Bên cạnh những thành tựu nổi bật vẫn còn có những tồn tại hạn chế:

Thiên tai mất mùa vụ Mùa năm 2017

Tỷ lệ giải quyết việc làm chưa đạt cao

Thu nhập bình quân đạt ra chưa đạt

Một số chỉ tiêu huyện giao chưa đạt

Tổng quan tình hình KTXH năm 2017

Đăng lúc: 03/01/2018 09:26:31 (GMT+7)

Tổng quan tình hình KTXH trong năm 2017

Trí Nang là xã 135 trong những năm qua Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong xã đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp để thực hiện kin h tế xã hội:

Về kinh tế tốc độ tăng trưởng đạt 10,06%

Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 10%

Thực hiện các chính sách đầu tư trên địa bàn đạt theo kế hoạch

Thu nhập bình quân đầu người trên 13 triệu(trong năm 2017)

Thực hiện xây dựng nông thôn mới tích cực ở tất cả các thôn bản

Quốc phòng an ninh được giữ vững

Bên cạnh những thành tựu nổi bật vẫn còn có những tồn tại hạn chế:

Thiên tai mất mùa vụ Mùa năm 2017

Tỷ lệ giải quyết việc làm chưa đạt cao

Thu nhập bình quân đạt ra chưa đạt

Một số chỉ tiêu huyện giao chưa đạt

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC